Biogas World: Exhibitor spectrum

exhibition range includes all areas of biogas technology

Exhibition spectrum Spektrum targów

▶ Biogas plant construction and planning

▶ Biogas plant components

   ▷ Fermenters
   ▷ Weighing and feeding technology
   ▷ Mixing technology
   ▷ Pump technology
   ▷ Gas storage, gas scrubbing, gas
   ▷ preparation
   ▷ Measurement and control technology
   ▷ Cogeneration units (CHP plants)
   ▷ Pipelines
   ▷ Covers, films and foils
   ▷ Safety systems
   ▷ Working materials
   ▷ Fermentation residue processing
   ▷ Gas and electricity grid connection

▶ Process technologies

▶ Research and science

▶ Services

▶ Planowanie i budowa instalacji do produkcji biogazu

▶ Komponenty dla instalacji do produkcji biogazu

   ▷ Fermentory
   ▷ Technika do ważenia i załadunku
   ▷ Mieszadła
   ▷ Pompy
   ▷ Gromadzenie, oczyszczanie i przetwarzanie gazu
   ▷ Technika pomiarowa i sterująca
   ▷ Mikrobloki grzewczoenergetyczne
   ▷ Rurociągi
   ▷ Plandeki i folie
   ▷ Technika bezpieczeństwa
   ▷ Środki produkcji
   ▷ Technika do przetwarzania resztek
      fermentacyjnych
   ▷ Podłączanie do sieci gazowej i elektrycznej

▶ Technologie produkcji

▶ Prace badawcze i naukowe

▶ Usługi